Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
22
lutego
czwartek
Marta, Małgorzata, Piotr
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach

obrazek

Opis zadania:

W kwietniu 2016 r. zakończyła sie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  oraz  przebudowa ulicy Prostej wraz z  przebudową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej w Nowych Oborzyskach.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia wybudowana została:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC fi 200 mm - 2.894,12 mb
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE - 1.405,05 mb
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm - 866,40 mb/145 szt.

- przepompownie ścieków - 2 szt.

- przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej dł. 2.114,9 mb z przyłączami 403,9 mb
- sieć kanalizacji deszczowej PVC fi 315 mm - 1.334,44 mb wraz z przyłączami PVC fi 200 - 119,23 mb / 125 szt. i wpustami ulicznymi PVC fi 200 mm - 84,35 mb/25 szt.

Przedsięwzięcie to obejmujmowało także przebudowę ulicy Prostej (na odcinku 1270 mb). W wyniku tej przebudowy powstała droga w nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m wraz  z jednostronnym chodnikiem oraz wjazdami na posesje z kostki betonowej.

Przebudowana została także sieć elektroenergetyczna i oświetlenia ulicznego na ulicy Prostej. Przebudowa oświetlenia drogowego polegała na  zamontowaniu słupów oświetleniowych wraz z nowoczesnymi energooszczędnymi oprawami z diodami LED oraz ułożeniu linii kablowych oświetleniowych, natomiast przebudowa linii elektroenergetycznej polegała na likwidacji istniejącej sieci napowietrznej i budowie sieci kablowej. Długość I obwodu ośiwietlenia wyniósł - 550 m, a II obwodu oświetlenia 770 m.

Wartość inwestycji wynosi 3.878.000,00 zł

Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane (w formie pożyczki umarzalnej) przez WFOŚiGW w Poznaniu, w łącznej kwocie 1.663.000,00 zł (1.123.000,00 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej i 540.000,00 zł - na  budowę kanalizacji deszczowej). Wysokość umorzenia wynosi do 40% udzielonej pożyczki w przypadku kanalizacji sanitarnej i 10% udzielonej pożyczki w przypadku kanalizacji deszczowej.

Wykonawną robót była Firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych "ECOBUD" inż. Jerzy Marciniak z Czempinia. 

Nazwa programu:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wartość inwestycji:

3.878.000,00 zł

Wartość dofinansowania:

503.200,00 zł
Aktualności aktualności
20 lutego 2024 Strażacy na frontowej linii przeciw wodnemu zagrożeniu
20 lutego 2024 Budynek po szkole w Kiełczewie z nową funkcją
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29