Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
czerwca
wtorek
Dorota, Łucja, Wilhelm
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OBRONA CYWILNA

CELE I ZADANIA  OBRONY CYWILNEJ

         Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w  zwalczaniu klęsk  żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

1)       wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

2)       organizowanie ewakuacji ludności,

3)       przygotowanie budowli ochronnych,

4)       zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

5)       zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

6)       organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

7)       udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,

8)       walkę z pożarami,

9)       przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

10)      ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

11)      organizowanie doraźnych pomieszczeń zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

12)      zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,

13)      doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w  budowie i odbudowie  awaryjnych ujęć wody pitnej,

14)       doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

15)       doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

 

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmują:

-  działalność planistyczną i prace organizacyjne,

-  działalność szkoleniową i upowszechniającą  w zakresie problematyki obrony cywilnej,

-  przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

          Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i  prowadzonym przez inne organy.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
25 czerwca 2024 Bezpieczne żniwa
zobacz
obrazek
25 czerwca 2024
24 czerwca 2024 Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30