Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
czerwca
piątek
Alicja, Marta, Alojz
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2017

Budżet Gminy Kościan w 2017 roku wyniósł po stronie dochodów 74.630.493,56 zł, a po stronie wydatków 77.458.966,13 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet w roku 2017 został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.655 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 26.430.470 zł (35,4%) oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 12.456.273 zł (16,7%), co stanowi razem 51,2 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (44,5%). Coraz większy dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 14,9 %. Duże wpływy do kasy gminnej stanowią również opłaty za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w sumie 16,7%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 29,5 % dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosły 12.326.815 zł, co stanowi 16,5 % dochodów.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 22.040.002 zł (28,5%), z czego udział środków gminnych sięgnął niemal połowy. Udział wydatków na opiekę społeczną i świadczenia 500+ wyniósł 20.537.694 zł, tj. 26,5 % wydatków. Na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 12.386.798 zł (16% budżetu), a na gospodarkę wodno-ściekową 11.124.463 zł (14,4%). W roku 2017 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 21.965.332 zł, co stanowi 28,4 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (52,5%), inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (28%) oraz inwestycje oświatowe (10,4%). Największymi inwestycjami w 2017 były: budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, przebudowa ulic w Racocie, budowa ul. Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach, budowa drogi Nacław-Kościan, przebudowa drogi Krzan-Kokorzyn (I etap), rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu, budowy sieci wodociągowych: Mikoszki-Bonikowo, Osiek-Nowy Dębiec oraz w Starych Oborzyskach i Łagiewnikach, zakończenie budowy kanalizacji w Kobylnikach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, przebudowa stanicy WOPR w Nowym Dębcu, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie.

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 1.854.000 zł, a dla Miasta Kościana - 100.000 zł. Gmina Kościan udzieliła ponadto dotacji w wysokości 260.000 zł organizacjom pozarządowym na zadania w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia oraz Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich - 50.000 zł. Dofinansowano także jednostki OSP i PSP, przydomowe oczyszczalnie i usuwanie azbestu, remonty zabytków oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i działalność Schroniska dla zwierząt w Gaju. Realizowane były także zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w roku 2017 zamknął się kwotą 659.747,61 zł. (md)

Aktualności aktualności
20 czerwca 2024 Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta
17 czerwca 2024 Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w Choryni.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30