Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
30
maja
czwartek
Joanna, Feliks, Ferdynand
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2018

Wykonanie budżetu Gminy Kościan w 2018 roku

Budżet Gminy Kościan w 2018 r. wyniósł po stronie dochodów 77.922.194,45 zł, a po stronie wydatków 74.269.010,79 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.855 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 28.784.240 zł (37%) oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 14.009.845 zł (18%), co stanowi razem niemal 55 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (39%). Duży dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 14 %. Duże wpływy stanowią również opłaty za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w sumie 17%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 27 % dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosły 12.555.833 zł, co stanowi 16 % dochodów. Od roku 2010 dochody własne Gminy Kościan (podatki i opłaty) wzrosły niemal dwukrotnie z 15,7 mln zł do kwoty 28,8 mln zł, a udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych wzrósł niemal trzykrotnie z 5,4 mln zł do 14 mln zł. W tym samym czasie prawie nie uległa zmianie wysokość subwencji oświatowej do szkół, która oscyluje na poziomie 10-11 mln zł.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 21.017.403 zł (28,3%), z czego udział środków gminnych przekroczył 10 mln zł. Udział wydatków na opiekę społeczną i świadczenia 500+ wyniósł 20.692.335 zł, tj. 27,9 % wydatków. Na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 11.176.572 zł (15,1% budżetu), a na gospodarkę wodno-ściekową 9.313.464 zł (12,5%). W roku 2018 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 16.401.054 zł, co stanowi 22,1 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (62,7%), inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (22,7%) oraz inwestycje w świetlice wiejskie (10,2%). Największymi zadaniami w 2018 roku były: budowa ulic w Starym Luboszu, budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo (etap I), budowa drogi Choryń-Ignacewo, budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci. Ponadto realizowano jeszcze kilkanaście mniejszych inwestycji oraz przygotowywano projekty pod kolejne zadania.

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadania drogowe w kwocie 2.833.341 zł, a dla Miasta Kościana – 1.200.000 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiełczewie. Gmina Kościan udzieliła ponadto m.in. dotacji w wysokości 398.159 zł organizacjom pozarządowym na zadania w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, promocji zdrowia i usług opiekuńczych oraz Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich - 50.000 zł. Dofinansowano także jednostki OSP i PSP, przydomowe oczyszczalnie i usuwanie azbestu, remonty zabytków oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i działalność Schroniska dla zwierząt w Gaju. Realizowane były także zadania w ramach funduszu sołeckiego, które w poprzednim roku zamknęły się rekordową kwotą 843.102,64 zł. Rok 2018 zakończono nadwyżką i wolnymi środkami w kwocie 10.517.729 zł, a zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 5.050.550 zł, czyli 6,5 % dochodów.

Aktualności aktualności
28 maja 2024 Runaway Drogbruk Junior bieg z przeszkodami dla dzieci - Nowy Dębiec
28 maja 2024 Dziś można spodziewać się burz
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31