Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
30
maja
czwartek
Joanna, Feliks, Ferdynand
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Gminni strażacy wybrali nowe władze

W dniu 27 listopada 2021 roku w auli Szkoły Podstawowej w Racocie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościanie. W uroczystym posiedzeniu oprócz delegatów, którzy reprezentowali wszystkie szesnaście jednostek OSP z terenu gminy Kościan oraz ustępujące władze Zarządu Oddziału uczestniczyli także zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się min. Wojciech Ziemniak – Senator RP, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, st. kpt. Szymon Klemenski – Komendant PSP w Kościanie, Łukasz Ogrodowczyk reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji oraz dh Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie.

Na terenie Gminy Kościan funkcjonuje 16 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają w swych szeregach 744 członków. Wśród nich 144 strażaków ratowników, 44 ratowników medycznych, 10 sterników motorowodnych, 10 płetwonurków oraz 3 nurków. Jednostki ochotniczych straży pożarnych skutecznie wspomagają działania ratownicze prowadzone przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Wśród tych jednostek działa 10 jednostek typu „M” i 6 jednostek typu „S”. Dwie jednostki typu „S” – Gryżyna i Racot – należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki OSP posiadają w sumie 11 pojazdów: 9 gaśniczych (3 lekkie, 5 średnich, 1 ciężki) oraz 2 samochody  specjalne  ratownictwa technicznego. 

Otwarcia XII Zjazdu Oddziału Gminnego dokonał dh Henryk Bartoszewski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który następnie prowadzenie obrad przekazał na ręce dh Pawła Kaczmarka jako Przewodniczącemu Zjazdu, zaś na sekretarza Zjazdu powołano dh Marię Kędziorę.

Spośród delegatów wybrano trzy komisje zjazdowe: Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków, które min. czuwały nad prawidłowością i prawomocnością obrad.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Henryk Bartoszewski złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji 2016-2020. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościanie obecni druhowie złożyli na ręce druha Henryka ogromne podziękowania za trud i wsparcie w rozwój i doskonalenie ruchu strażackiego na Ziemi Kościańskiej. Stosowne życzenia i upominki zostały złożone również od władz samorządowych gminy.

Henryk Bartoszewski swoja strażacką przygodę rozpoczął w 1966 roku w rodzimej jednostce OSP Spytkówki. VI Zjazd Gminny Związku OSP RP w Kościanie w 1991 roku wybrał go na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościanie, którą pełnił do 27 listopada 2021 roku. Jego aktywną działalność na niwie ochrony przeciwpożarowej została dostrzeżona czego dowodem są liczne medale i odznaczenia jak np. „Złoty Znak Związku”, będący najwyższym odznaczeniem strażackim czy „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający).

Stosowne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh Piotra Kozaka, wnioskując zarazem o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz Oddziału Gminnego. Obecni na zjeździe delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu działającego w kadencji 2016-2020.

Następnie dokonano wyboru i zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej. Dokonano również uzupełnienia składu Zarządu o członka wspierającego w osobie Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan. W wyniku ukonstytuowania się nowych władz funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego powierzono na ręce Andrzeja Przybyły, Zastępcami Prezesa zostali dh Paweł Kaczmarek (OSP Racot) oraz dh Sławomir Kędziora (OSP Bonikowo), sekretarzem dh Maria Kędziora (OSP Racot), a skarbnikiem Oddziału dh Przemysław Maćkowiak (OSP Stare Oborzyska)  Komendantem Gminnym został dh Grzegorz Stanisławiak (OSP Racot).

Członkami Zarządu zostali: dh Dawid Biegański (OSP Choryń), dh Karol Bobrowski (OSP Gryżyna), dh Eugeniusz Bryszak (OSP Turew), dh Bogusław Idkowiak (OSP Turew), dh Piotr Kozak (OSP Wyskoć), dh Wojciech Meyza (OSP Sierakowo), dh Tomasz Michalski (OSP Kokorzyn), dh Andrzej Mikołajczak (OSP Łagiewniki), dh Marek Ostrowski (OSP Wławie), dh Eugeniusz Ruskowiak (OSP Spytkówki), dh Violetta Rybczyńska (OSP Gryżyna), dh Grzegorz Sankiewicz (OSP Spytkówki), dh Krzysztof Sarbinowski (OSP Turew), dh Krzysztof Sieracki (OSP Kobylniki), dh Stanisław Sikora (OSP Stary Lubosz), dh Tadeusz Walczak (OSP Bonikowo), dh Tomasz Wasielewski (OSP Kokorzyn) oraz dh Wincenty Wojciechowski (OSP Kurowo).

Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego przewodniczył będzie dh Mikołaj Ptaszyński (OSP Turew), który współpracował będzie z druhami: Jan Chraplak (OSP Racot), Cezary Ratajski (OSP Bonikowo), Henryk Tomaszewski (OSP Kokorzyn) oraz Zbigniew Walczak (OSP Bonikowo).

Wytypowano również  przedstawicieli do Zarządu Powiatowego na zjazd powiatowy. Gminę Kościan reprezentować będą dh Paweł Kaczmarek, dh Grzegorz Stanisławiak, dh Sławomir Kędziora oraz dh Tomasz Wasielewski.

Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali wybrani dh Łukasz Browarczyk, dh Dariusz Chwierot, dh Bernard Gapik, dh Andrzej Maćkowiak oraz dh Przemysław Maćkowiak.

Ustępujące władze Oddziału Gminnego złożyły serdeczne podziękowania dla władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, Komendy Powiatowej PSP oraz osób wspierających działalność OSP oraz Związku OSP RP w minionym okresie.


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31