Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
22
lutego
czwartek
Marta, Małgorzata, Piotr
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem narodu

obrazek

Opis zadania:

Projekt pt. "Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem narodu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego.

Dofinansowanie operacji ze środków UE wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 139.549,00 zł brutto, natomiast pozostałe 36,67% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowlane pochodzi z budżetu Gminy Kościan.

W ramach zadania wykonano:


1.Zadrzewienia śródpolne w Gryżynie obejmujące:

- nasadzenia przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie drzew z gatunku: dąb szypułkowy, lipa szerokolistna, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny - w ilości 50 sztuk

- nasadzenia śródpolne wzdłuż drogi polnej prowadzącej do ruin św. Marcina w Gryżynie drzew  z gatunku: lipa drobnolistna - w ilości 50 sztuk

Sadzonki drzew zostały zabezpieczone palikamu tuba plastikową.

Wykonawcą nasadzeń była firma GREEN DECO Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt nasadzń wyniósł 34 225,20 zł brutto. 

 

2.Odnowę i zagospodarowanie stawu w Racocie, w zakresie:

1) Roboty remontowe zbiornika wodnego, obejmujące:

- roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody;

- roboty ziemne - roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego;

- oczyszczenie przepustu;

- naprawa przepustów betonowych;

- plantowanie skarp i dna wykopów;

- obsianie skarp;

2) Zagospodarowanie terenu – mała architektura, obejmujące:

- wykonanie zadaszonej altany drewnianej krytej gontem papowym o wymiarach 9 x 3 m;

- wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z obrzeżem betonowym;

- dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, ławek parkowych bez oparcia, stołów ogrodowych, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci;

- planowanie skarp i korony nasypów;

- wykonanie trawników dywanowych.

Wykonawcą robót w Racocie była firma Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich z Bonikowa. Koszt robót wyniósł 185 089,18 zł brutto.

Nazwa programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość inwestycji:

219.314,38 zł

Wartość dofinansowania:

139.549,00 zł
Aktualności aktualności
20 lutego 2024 Strażacy na frontowej linii przeciw wodnemu zagrożeniu
20 lutego 2024 Budynek po szkole w Kiełczewie z nową funkcją
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29