Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
czerwca
środa
Gerwazy, Protazy, Julianna
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe, to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu  infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt.

 

          Zadania  wójta na obszarze gminy:

1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

          Organy pomocnicze wójta:

1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

2) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 

Gminne  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego 

Telefon całodobowy : 722 323 142

 

 

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
14 czerwca 2024 ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki”
13 czerwca 2024 Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla Seniorów
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30