Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
czerwca
środa
Gerwazy, Protazy, Julianna
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

DEKLARACJA ŚMIECIOWA

INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Niezbędne druki mogą Państwo pobrać z załączników.

     Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu, współwłaścicielu, użytkowniku wieczystym, użytkowniku, najemcy lub innym podmiocie. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.
 
     Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Kościan od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, natomiast  w poniedziałki od 8.00 do 17.00. 

     Wszelkich informacji dotyczących deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan u Pani Weroniki Sarbinowskiej (pokój nr 4) lub pod numerem telefonu (65) 512 10 01 wew. 47.

     Ponadto zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem o segregacji odpadów. 

 


 

DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?

Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych (np. wyprowadzka, wprowadzka, narodziny dziecka, zgon mieszkańca), sprzedaży nieruchomości.

ADRES NIERUCHOMOŚCI:

W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres nieruchomości( numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji) i może być on inny niż adres lub siedziba składającego deklarację. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

 

 

 

NALICZENIE OPŁATY:

Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

JAK CZĘSTO NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ?

Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać lub uiścić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”  

RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE WYNOSI ROCZNIE 191 ZŁ.

 

Stawka opłaty wynosi aktualnie 35,00 zł od osoby.

W przypadku gromadzenia odpadów BIO na własnym kompostowniku przysługuje kwota ulgi w wysokości 2,00 zł, liczone od całości rachunku, a nie od każdej osoby.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
14 czerwca 2024 ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki”
13 czerwca 2024 Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla Seniorów
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30