Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
29
lutego
czwartek
Lutosław, Roman, Teofil
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Twoja aktywność – Twój rozwój

obrazek

Opis zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. realizował III edycję projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2011r. 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

·         zwiększenie aktywności społecznej dotyczącej funkcjonowania jednostki w grupie społecznej 20 osób w okresie IV-X.2011

·         wsparcie psychologiczno-doradcze 20 osób wchodzących i powracających na rynek pracy w okresie IV-X.2011

·         zwiększenie wiedzy 20 osób z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych w okresie IV-V.2011

·         nabywanie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo 20 osób w cyklu szkoleń w okresie VI-X.2011

·         wsparcie 20 beneficjentów ostatecznych projektu w aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez pracę socjalną i pomoc finansową w okresie IV-XII.2011

Etap I to warsztaty psychospołeczne dotyczące umiejętności interpersonalnych. Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmowały tematykę komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem a także postaw i ról rodzicielskich, wspierania dziecka w edukacji oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Etap II to warsztaty doradztwa zawodowego związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego. Warsztaty obejmowały następujące bloki tematyczne: metody poszukiwania pracy, diagnoza zainteresowań i motywacji, badanie predyspozycji zawodowych, tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowę kwalifikacyjną.

III Etapem były kursy aktywizacji społecznej, które obejmowały między innymi „Kurs motywacji do zmiany”. Zajęcia dotyczyły m.in. decyzji i wyznaczania celów, elementów procesu zmian i ich wpływu na codzienne życie oraz motywacji do ich podejmowania. Drugim do wyboru kursem w zakresie aktywizacji społecznej był „Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem”. W kursie brało udział 12 uczestniczek projektu. Tematyka zajęć obejmowała m.in. planowanie żywienia, zasady przygotowywania posiłków, higiena osobista, pierwsza pomoc przedmedyczna organizacja prac domowych, racjonalne planowanie wydatków.

Etap IV stanowiły kursy zawodowe  W oparciu o własne predyspozycje BO mieli możliwość dokonania wyboru kursu, w którym chcieliby brać udział. Zdecydowana większość - 12 pań  - wybrało i uczestniczyło w „Kursie florystycznym”. Podczas 30 h kursu uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia bukietów, kompozycji kwiatowych oraz dekoracji okolicznościowych.

Kolejnym z kursów był „Kurs komputerowy I i II stopnia” w wymiarze 64h, skierowany do 4 pań i 1 pana, którzy chcieli nabyć lub pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi komputera i Internetu.   

Trzech panów brało udział w „Kursie komputerowej obsługi programu magazynowania”. Zajęcia w wymiarze 40h obejmowały zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 Etap V stanowiło badanie sanitarno – epidemiologiczne. W ramach aktywizacji zdrowotnej 14 uczestników projektu – 12 pań i 2 panów – uzyskało książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, po wcześniejszym skorzystaniu z badania laboratoryjnego. Działanie to skierowane było do osób nie posiadających w/w badania, które wymagane jest przez wiele grup zawodowych, może zatem ułatwić podjęcie zatrudnienia uczestniczkom i uczestnikom projektu.

 Poprzez realizację projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” osoby w nim uczestniczące miały możliwość zwiększenia umiejętności społecznych oraz nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, co wpłynęło na zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej.

Wartość ogólna projektu: 146 578,45 zł

Dofinansowanie: 130 838,83 zł

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość inwestycji:

146.578,45 zł

Wartość dofinansowania:

130.838,83 zł
Aktualności aktualności
27 lutego 2024 UWAGA ZMIANA TERMINU Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Kościanie
27 lutego 2024 Zniknęła choinka sprzed budynku Urzędu Gminy
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29