Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OSP KOBYLNIKI

Prezes: Hryc Czesław

Naczelnik: Sieracki Krzysztof

Jednostka powstała w 1927 roku i liczy 23 członków

Adres strażnicy: Kobylniki, ul. Kościańska 4A

Jednostka typu: M


2012

Jubileusz 85 - lecia OSP Kobylniki

Historia OSP Kobylniki
przedstawiona przez Sekretarza jednostki Czesława Hryc 
w dniu obchodów 85-lecia OSP Kobylniki w dniu 02.06.2012 r.

     15 kwietnia 1927roku, kierując się pobudkami ideologicznymi, niesienia pomocy bliźnim w razie pożaru, młodzież męska wsi Kobylniki, postanowiła założyć Ochotniczą Straż Pożarną. W tym celu, zwołano zebranie wiejskie na którym, jednogłośnie uchwalono utworzenie Straży Pożarnej.           

     Naczelnikiem został wybrany Pan Ławniczak, który szczerze zabrał się do pracy, zaczęto zbierać potrzebne fundusze na zakup potrzebnego wyposażenia. Obywatele z majątku, nie skąpili datków na rzecz straży i z zebranych funduszy zakupiono 14 mundurów strażackich oraz kilkadziesiąt metrów węży, sikawka konna była na miejscu.

     Zaczęto zachęcać młodzież ze wsi Kobylniki, Ponin i Krzan do wstępowania w szeregi strażackie, które powiększały się. W roku 1928 prezesem został wybrany Krywult Leon, który po trzyletniej działalności ustąpił, Prezesem wybrano Dubskiego Ludwika, który pełnił tę funkcję do wojny. W 1933 roku ustępuje dotychczasowy naczelnik Ławniczak, na jego miejsce zostaje wybrany Pan Wiśniewski, który po roku pracy również ustępuje, Naczelnikiem zostaje wybrany Skała Jakub. Naczelnik Skała zabrał się do pracy i wyszkolił drużynę ćwiczącą, drużyna ta przed wojną otrzymywała kilkakrotnie nagrody za pierwsze przybycie do pożaru i sprawne działanie w akcji gaśniczej.

     Szanowni zebrani, wybuch II wojny światowej przerywa oficjalną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W październiku 1939 roku, został przez Niemców aresztowany i rozstrzelany jako działacz społeczny Prezes Dubski Ludwik. Po opuszczeniu przez Niemców naszej ojczyzny. Naczelnik Skała organizuje straż, tworzy drużynę ćwiczącą i zachęca młodzież do wstępowania w szeregi strażackie. Miejscowa ludność darzy straż zaufaniem i udziela pomocy finansowej za którą zakupiono drabinę francuską oraz 90 metrów węży.

     W dniu 21 października 1945 roku Prezesem zostaje wybrany dh  Stanisław Dubski, który funkcję tę pełnił do roku 1949. Prezesem zostaje wybrany dh Ignacy Szarata. W 1947 roku Naczelnik Skała zwraca się z prośbą do Wójta oraz Rady Gminy o udzielenie pomocy finansowej w celu zakupienia motopompy. Do prośby tej Rada Gminy oraz Wójt ustosunkowali się pozytywnie i przydzielono połowę kosztów motopompy, drugą połowę kosztów pokryto dzięki ofiarności społeczeństwa. Za zebrane pieniądze zakupiono wybudowane przez PGR Kobylniki obecna remiza strażacka. Ze względu na zły stan zdrowia ze stanowiska Naczelnika rezygnuje dh Skała Jakub. Naczelnikiem zostaje wybrany dh Ratajczak Jan. Po roku dh Ratajczak Jan rezygnuje ze stanowiska Naczelnika, a dh Szarata Ignacy z funkcji Prezesa.

     Na walnym zebraniu w dniu 15 lutego 1949 roku Prezesem zostaje wybrany dh Skrzypczak Leon, a Naczelnikiem dh Krawczyk Jan, który funkcję pełnił do 14 maja 1950 roku, Naczelnikiem ponownie zostaje wybrany dla dh Ratajczaka Jan.

     W styczniu 1952 roku następuję reorganizacja Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcję Prezesów  i Naczelników pełnią komendanci, którym zostaje dh Ratajczak Jan. Po październiku 1956 roku następuje powrót do składu dawnych Zarządów i w dniu 18 grudnia 1956 roku Prezesem zostaje wybrany dh Gabrielski Józef, a naczelnikiem dh Ratajczak Jan. W roku 1962 następuje zmiana na stanowiska Prezesa, ustępuje dh Gabrielski Józef, a na jego miejsce zostaje wybrany dh Szymański Leon, funkcję tę pełnił do dnia 23 marca 1968 roku. Na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Prezesem ponownie zostaje wybrany dh Gabrielski Józef, a Naczelnikiem dh Ratajczak Jan. Funkcje te pełnili do 1989 roku. 20 stycznia 1990 roku na walnym zebraniu Prezesem zostaje wybrany dh Chwastyniak Zbigniew, a Naczelnikiem dh Frąckowiak Stanisław. Po wyborach, które odbyły się dnia 31 stycznia 1996 roku Prezesem nadal pozostaje dh Chwastyniak Zbigniew, natomiast Naczelnikiem zostaje wybrany dh Woźniak Zbigniew, który funkcję tę pełnił do dnia 18 stycznia 2011. Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 18 stycznia 2011 roku na stanowisko Naczelnika zostaje wybrany dh. Sieracki Krzysztof.  Prezes pozostaje bez zmian, funkcje pełnią do dnia dzisiejszego.

     Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnikach na dzień dzisiejszy liczy 27członków czynnych oraz 4 członków honorowych, posiadamy także MOP. Stan przeszkolenia, wyposażenia osobistego oraz sprzętu pożarniczego jest dobry. W roku 1985 została przekazana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Kościanie wraz z wyposażeniem nowa motopompa, a w roku 1997 otrzymaliśmy przyczepę pożarniczą, po uzupełnieniu sprzętu służą do wyjazdu na zawody oraz pożary. Od 11-stu lat nasza jednostka bierze udział w Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie oraz corocznie uczestniczy w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Przy współudziale sołtysa oraz Rasy Sołeckiej organizujemy z Okazji Dnia Dziecka pokazy pożarnicze.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31