Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
22
lutego
czwartek
Marta, Małgorzata, Piotr
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Budowa drogi Sierakowo - Kielczewo

Opis zadania:

W roku 2018 zakończone zostały roboty budowlane dotyczące I etapu budowy drogi Sierakowo - Kielczewo Zadanie polegało na budowie drogi gminnej w Sierakowie od km 0+000 do km 1+216,00 wraz z wjazdami do nieruchomości oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i instalacyjnych. Szczegółowy zakres odebranego zadania to:

a) budowa drogi klasy L, kat. KR3 od km0+000 do km 1+216,00 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m,

- konstrukcja nawierzchni:

4 cm - warstwa ścieralna z SMA11

7 cm - warstwa wiążąca z AC 16W,

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC22P

20 cm - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm

15 cm- stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa

b) budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową

- konstrukcja nawierzchni:

8 cm – kostka betonowa kolor szary

3 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm

c) zjazdy indywidualne  z tłucznia gr. 25cm, lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie pomocniczej z tłucznia kamiennego gr 20 cm,

d) pobocze tłuczniowe szer. 0,75 m, gr. 15 cm,

e) budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941,

f) przebudowa kolizji z kablem telekomunikacyjnym,

g) przebudowa kolizji elektroenergetycznej,

h) przebudowa kolizji wodociągowej.

Wykonawcą robót była firma  STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Nazwa programu:

Wartość inwestycji:

3.149.889,83 zł

Wartość dofinansowania:

0,00 zł
Aktualności aktualności
20 lutego 2024 Strażacy na frontowej linii przeciw wodnemu zagrożeniu
20 lutego 2024 Budynek po szkole w Kiełczewie z nową funkcją
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29