Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
06
grudnia
środa
Mikołaj, Emilian, Leontyna
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XXXVII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XXXVII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 28 września 2022 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresach międzysesyjnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresach międzysesyjnych.

7. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XXXV oraz XXXVI  sesji Rady Gminy.

8. Informacja Wójta Gminy Kościan o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030 (druk nr 453),

9.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2022 (druk nr 454),

9.3. zmiany Uchwały Nr XXXV/427/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna" (druk nr 455),

9.4. zmiany Uchwały Nr XXXV/430/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie ul. Śliwkowa" (druk nr 456),

9.5.
zmiany Uchwały Nr XX/221/20 Rady Gminy  Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 457),

9.6. uchylenia Uchwały Nr XXXV/425/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 458),

9.7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 459),

9.8. zmiany Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan (druk nr 460),

9.9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 461),

9.10. ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan (druk nr 462),

9.11.
wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pianowo, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska (druk nr 463),

9.12. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz (druk nr 464),

9.13. wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości położonych w miejscowości Kiełczewo (druk nr 465),

9.14. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kokorzyn (druk nr 466),

9.15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości  Nowy Dębiec (druk nr 467),

9.16.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Pelikan (druk nr 468),

9.17. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stare Oborzyska (druk nr 469).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                               Rady Gminy Kościan

                                                                                               /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
05 grudnia 2023 Międzypokoleniowe rozgrywki planszowe
04 grudnia 2023 Badania statystyczne z zakresu rolnictwa
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2023
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31