Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
listopada
wtorek
Edyta, Edmund, Anatol
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
1°C
Kościan
śr
chmurka
0
cz
chmurka
-2
pi
chmurka
0
so
chmurka
2
nd
chmurka
1
pn
chmurka
1
wt
chmurka
-0
kod

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew

obrazek

Opis zadania:

W latach 2011-2014 Gmina Kościan przeprowadziła inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew. Inwestycja podzielona została na III etapy, z czego I etap, zrealizowany w 2011 roku,  obejmował budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Turwi, w ulicy Szkolnej. Kolejno w 2013 roku przystąpiono do realizacji II etapu inwestycji, który obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Wyskoci (bez bocznych ulic) oraz w Turwi (bez przepompowni oraz bez kanalizacji w ul. Szkolnej). II etap został zakończony w 2014 r. Budowę kanalizacji sanitarnej w obu miejscowościach zakończono w III etapie, w roku 2014 r., realizując pozostała część inwestycji.

W wyniku realizacji wszystkich trzech etapów wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną długości 4.900,05 mb, kanalizację sanitarną tłoczną długości 5.063,4 mb oraz wybudowano przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 990,95 mb. W ramach zadania ustawiono cztery przepompowni ścieków, dwie w Wyskoci i dwie w Turwi. Ścieki z posesji podłączonych do kolektora kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Racocie.

Wykonawcą I etapu była firma Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która wykonała roboty za kwotę 366.534,86 zł brutto. Natomiast II i III etap został zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych "ECOBUD" inż. Jerzy Marciniak z Czempinia. Wartość II etapu wyniosła 1.659.885,00 zł brutto, natomiast III etapu 398.520,00 zł brutto.

I i II etap kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew wybudowano dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie z WRPO wyniosło 1.400.371,45 zł.

Ponadto na realizację zadania Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 186 000 zł, z czego umorzenie pożyczki wynosi 40%.

Nazwa programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wartość inwestycji:

2.487.239,87 zł

Wartość dofinansowania:

1.400.371,45 zł
Inwestycje Gminy Kościan
Aktualności aktualności
19 listopada 2018 Uczniowie z Kokorzyna brali udział w II edycji projektu „EDUEKO”
19 listopada 2018 Igrzyska Trzeciego Wieku w Racocie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Listopad
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30