Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
16
stycznia
środa
Marceli, Włodzimierz, Bernard
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
°C
Kościan
chmurka
chmurka
chmurka
chmurka
chmurka
chmurka
chmurka
kod

Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze

Opis zadania:

W październiku zakończono kolejną inwestycję gminną zrealizowaną ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, czyli tzw. "Schetynówki". 

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych w Kurzej Górze - ulic Leśnej, Polnej i Krótkiej, oraz odcinku Długiej o nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę ulic Gajowej i Piaskowej o nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” sp. z o.o., ul.  Święciechowska 158, 64-100 Leszno. Firma wykonała zadanie za kwotę 4.396.229,56 zł.

Partnerami inwestycji było Miasto Koscian, które dofinansowało zadanie w kwocie 590.000,00 oraz firmy Obrako z Kurzej Góry oraz Pomoc Drogowa Jacek Jurga z Kurzej Góry przekazując na ten cel po 5.000 zł.

W ramach zadania wykonano na drogach gminnych (ul. Leśna, ul. Polna, ul. Krótka, odcinek ul. Długiej) nową nawierzchnię bitumiczną, a na ul. Gajowej i Piaskowej nawierzchnię z kostki betonowej.

W ulicach Długiej i Leśnej wykonano odsunięty od jezdni ciąg pieszo-rowerowy, który w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ciąg stanowi uzupełnienie tras rowerowych „wychodzących” z miasta Kościana oraz ich połączenie ze ścieżką rowerową prowadzącą wzdłuż terenów leśnych przez m. Racot do terenów rekreacyjnych w Nowym Dębcu.

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia przedmiotowych dróg (poza ul. Krótką) została wybudowana kanalizacja deszczowa. Prawidłowe odwodnienie nawierzchni dróg poprawi ich cechy eksploatacyjne dróg, w tym szorstkość, nośność – dobra przyczepność kół pojazdów, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowych dróg.

W ramach tej inwestycji wybudowano rownież oświetlenie uliczne (nie dotyczy ul.  Krótkiej  i Polnej). Zostały zamontowane słupy oświetleniowe wraz z nowoczesnymi energooszczędnymi oprawami LED oraz ułożono linie kablowe oświetleniowe. Odpowiednie oświetlenie chodników i ulic zwłaszcza w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i zapewni właściwą widoczność dla użytkowników drogi.

Droga została dofinansowana z budżetu państwa w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do kwoty 2.132.628,00 zł.

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz Partnerzy Gminy Kościan: MIASTO KOŚCIAN, Obrako Sp. z o.o. Kurza Góra, Pomoc Drogowa Jacek Jurga Kurza Góra

Wartość inwestycji:

4.396.229,56 zł

Wartość dofinansowania:

2.132.628,00 zł
Inwestycje Gminy Kościan
Aktualności aktualności
15 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Starych Oborzyskach
15 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Bonikowie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31