Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
marca
czwartek
Lubomir, Benedykt, Mikołaj
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Twoja aktywność – Twój rozwój

obrazek

Opis zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w 2009 roku zakończył realizację pierwszej edycji projektu „Twoja aktywność - Twój rozwój”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten skierowany był do 15 kobiet w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy, o niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku kwalifikacjach zawodowych i korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane i zaproszone do uczestnictwa w projekcie przez pracowników socjalnych na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i sporządzonego kontraktu socjalnego, będącego załącznikiem do wywiadu.

Celem projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie aktywności społecznej dotyczącej funkcjonowania jednostki w grupie społecznej.  W ramach projektu zaplanowano i przeprowadzono cykl szkoleń oraz warsztatów psychologiczno – doradczych.

Szkolenia przeprowadził zespól specjalistów zatrudnionych w ATC GRUPA Sp. z o.o. w Gostyniu.

I etap szkoleń - warsztaty psychologiczno-doradcze związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy(określenie własnych predyspozycji i umiejętności, radzenie sobie ze stresem, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja)

II etap - kurs komputerowy I stopnia (podstawowe pojęcia informatyczne, ogólna budowa komputera, Internet)

III etap -  kurs opiekuna osoby zależnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Udział w szkoleniu był całkowicie bezpłatny.

Po zakończeniu wszystkich szkoleń każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytych szkoleniach oraz zasiłek pieniężny, będący rekompensatą poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie (m.in. koszty dojazdu itp.)

Wartość ogólna projektu: 69 203,01 zł

Dofinansowanie:  58 874,83 zł

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość inwestycji:

69.203,01 zł

Wartość dofinansowania:

58.874,83 zł
Inwestycje Gminy Kościan
Aktualności aktualności
20 marca 2019 Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa
19 marca 2019 Awaria sieci wodociągowej w Sepienku i Łagiewnikach
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Marzec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31