Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
września
piątek
Aurelia, Władysław, Kamil
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Przebudowa drogi w Turwi

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turew, działka ewid. 381” (łącznik pomiędzy ulicami Szkolną i Parkową) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 233.700 zł brutto. Zadanie polega na poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 5 m, budowie chodnika i odwodnieniu jezdni z częściową przebudową (wymianą) elementów istniejącej kanalizacji deszczowej. Na całym utwardzanym odcinku o długości 285 m wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz wjazdy na posesje. Przebudowa odwodnienia będzie polegać na wykonaniu nowych studni rewizyjnych, wymianie rur betonowych na kolektor z rur PVC. Odwodnienie nawierzchni nastąpi poprzez budowę studzienek ściekowych z przykanalikami. Inwestycję zaplanowano do końca października br. W wydatkach na to zadanie zaplanowano udział środków z Funduszu Sołeckiego Turwi w wysokości 23.000 zł.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30