Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
03
czerwca
środa
Leszek, Anatola, Tamara
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenia

Zapraszamy w poniedziałek, 4 listopada 2019r.
na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach akcji
 "Poniedziałki z ekspertem",
do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).


1. Spotkanie z Coachem w godz. od 9:00 do 10:00 ZMIANA GODZINY !!!

Spotkania z coachem dla osób, które znalazły się na zawodowym zakręcie, znalazły na siebie nowy pomysł lub pragną, aby ich kariera nabrała tempa. Jeśli chcesz dokonać zmiany w swojej pracy, karierze, biznesie i potrzebujesz wsparcia, bo nie masz wystarczającej odwagi, wiedzy lub umiejętności i zastanawiasz się jak to zrobić - coach może Ci w tym pomóc. Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na planowaniu i wzmacnianiu. Jest więc dla każdego, kto przechodzi przez zmianę lub czuje, że ta zmiana jest mu potrzebna.
 
2. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w godz. od 10.00 do 13.00
Podczas spotkania ze specjalistą ds. FE będzie można uzyskać informacje na temat m.in.:
- rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie,
- zasad ubiegania się o wsparcie,
- funduszy w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 
Konsultacje są bezpłatne. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr. tel. 65 512 77 83/797 508 207 lub pod adresem mailowym biuro@owp.koscian.net. Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy do skorzystania z porad.


 

Zapraszamy na szkolenie pt.:
"PRAWO PRACY i HR”
5 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – 15.00
do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).


Program szkolenia obejmuje:
I „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców” (1,5 godziny)
Celem tej części szkolenia jest omówienie możliwych podstaw zatrudnienia pracowników (cywilnoprawnego i pracowniczego) i przesłanek, które powinny wpłynąć na wybór odpowiedniej podstawy prawnej współpracy. Przybliżymy rodzaje umów o pracę oraz omówimy treść samej umowy z uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy. Omówione zostaną także możliwe tryby rozwiązania umowy o pracę wraz ze wskazaniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie i najczęstszych „pułapek” (ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze zmiany w linii orzeczniczej sądów pracy – np. w zakresie częstych nieobecności chorobowych pracownika, utraty zaufania do pracownika, czy też nierealizowania planów sprzedaży – tzw. „targetów” – jako przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę).
1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – jak bezpiecznie wybrać prawidłową podstawę współpracy?
a) konsekwencje wyboru umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę,
b) czy możliwa jest „bezpieczna” zmiana rodzaju umowy („przejście” pracownika na tzw. samozatrudnienie?).
2. Nawiązanie stosunku pracy:
a) dane osobowe i dokumenty żądane od kandydata do pracy i od pracownika,
b) wybór rodzaju umowy o pracę i obowiązujące ograniczenia,
c) treść umowy o pracę z uwzględnieniem określenia:
- miejsca pracy (np. w przypadku pracowników mobilnych),
- bezpiecznego określenia zakresu obowiązków pracownika,
- składników wynagrodzenia za pracę (czym są: premia, nagroda i „premia uznaniowa”?),
- dodatkowych zapisów zabezpieczających interesy pracodawcy (obowiązek poufności, zakaz konkurencji, prawa autorskie i inne).
3. Rozwiązanie stosunku pracy:
a) sposoby rozwiązywania umów o pracę – dopuszczalność stosowania i stawiane przed pracodawcą obowiązki:
- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
- wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (kiedy wskazywać przyczynę wypowiedzenia i jak prawidłowo ją sformułować?),
- wypowiedzenie umowy przez pracownika,
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne),
- rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. „odwrócona” dyscyplinarka),
b) szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia:
- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
- udzielenie urlopu wypoczynkowego,
- czasowe powierzenie innych zadań pracownikowi.
 
II „Rozliczanie czasu pracy” (1,5 godziny)
Celem tej części szkolenia jest z kolei omówienie wybranych elementów i instytucji dotyczących czasu pracy. Szczególną uwagę zwrócimy na problematykę rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, pokazując „błędy”, jakie często popełniają pracodawcy w tym zakresie (identyfikując np. udzielanie dnia wolnego od pracy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z udzielaniem czasu wolnego za czas pracy w nadgodzinach, czy też nieprawidłowo kwalifikując, a tym samym rozliczając nadgodziny dobowe i średniotygodniowe). Także i w tym przypadku pokażemy najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, stanowiska i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
1. Podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy:
a) czas pracy (a czas przebywania na terenie zakładu pracy),
b) doba pracownicza,
c) tydzień pracowniczy,
d) pracownicy zarządzający zakładem pracy (a kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych),
2. Zadaniowy system czasu pracy – czy rzeczywiście jest on „panaceum” na nadgodziny pracownicze?
3. Tzw. „elastyczny” czas pracy:
a) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy,
b) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić tzw. „ruchomą” dobę pracowniczą (w wersji „przedziałowej” lub „harmonogramowej”),
c) na co zwraca szczególną uwagę PIP kontrolując pracodawców w ww. zakresie,
4. Czas pracy w godzinach nadliczbowych:
a) dopuszczalność zlecenia pracy w nadgodzinach (czy pracownik może odmówić świadczenia tej pracy?),
b) limity (dobowy, tygodniowy, roczny) pracy nadliczbowej,
c) zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach (wynagrodzenie, dodatki, czas wolny),
d) „samowolne” nadgodziny pracowników – czy i w jaki sposób pracodawca może się przed nimi zabezpieczyć (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mobilnych pracujących w terenie).
Spotkanie poprowadzi Michał Szuszczyński – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszony w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na tym Uniwersytecie. Przez 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 7 lat kierował pracami Departamentu Prawa Pracy. Założyciel i wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.
Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, świadcząc usługi doradcze na rzecz średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, przejęć oraz fuzji podmiotów gospodarczych, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.
Cena szkolenia 50,00 zł brutto.
Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do 31.10.2019r., do  godz. 14.00. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.
Serdecznie zapraszamy!
 

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w KościanieMobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30