Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
27
lutego
czwartek
Anastazja, Wiktor, Gabriel
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Młodzieżowy obóz strażacki w Starych Oborzyskach

OSP w Starych Oborzyskach po raz 7. była organizatorem obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obóz odbył się w dniach od 5 do 14 sierpnia 2019r., w obiektach Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, a jego uczestnikami była 35-osobowa grupa młodzieży z powiatu kościańskiego. Obóz został wsparty finansowo dotacją WSWiA oraz środkami z Gminy Kościan, Gminy Krzywiń i Gminy Czempiń.  W Starych Oborzyskach szkoliło się także 10 członków MDP z Sulęczyna na Kaszubach - gminy zaprzyjaźnionej z Gminą Kościan.

Podczas obozu realizowane były zajęcia szkoleniowe z elementami turystyki i wypoczynku. Zajęcia praktyczne z młodymi strażakami prowadzili druhowie z PSP w Kościanie oraz członkowie OSP z Gminy Kościan, Krzywiń, Czempiń i Śmigla. W trakcie pokazów uczestnicy obozu zapoznali się z wozami bojowymi, działaniem i przeznaczeniem sprzętu będącego na ich wyposażeniu. Wszyscy zostali przeszkoleni także z udzielania pomocy przedmedycznej i z musztry. Na zajęciach teoretycznych omawiane były przyczyny powstawania i zasady gaszenia pożarów oraz sposoby zapobiegania miejscowym zagrożeniom. Młodzież poznała także struktury organizacyjne PSP i OSP, natomiast podczas wyjazdu do Kościana zwiedzili PSP, ze szczególnym uwzględnieniem Stanowiska Kierowania. Do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestników obozu przygotowywali druhowie z OSP w Starych Oborzyskach.

Zgodnie z programem obozu odbyły się wycieczki po Ziemi Kościańskiej (m.in. zwiedzanie Kościana, Stadniny Koni w Racocie, Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu i Skansenu Soplicowo), do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz wycieczki do Wrocławia i Poznania. W czasie obozu młodzież wyjechała na kąpielisko nad jezioro w Cichowie i w Nowym Dębcu, gdzie korzystali z kąpieli oraz uczestniczyli w zajęciach z ratownictwa wodnego prowadzonych przez PSP z Kościana. Na podsumowanie szkolenia wszyscy uczestnicy pływali motorówkami. Młodzi strażacy spotkali się także przedstawicielem Policji w Kościanie, podczas którego zapoznali się z radiowozem i wyposażeniem osobistym policjanta.

Dużą atrakcją dla młodych strażaków były nocne alarmy połączone z próbą odwagi – indywidualne przejście ścieżki w miejscowym parku, przejażdżki powózką oraz możliwość zapoznania się z historią i działaniem sikawki konnej pochodzącej z końcówki XIX w., która jest własnością OSP w Starych Oborzyskach. Podczas zajęć na ścianie wspinaczkowej i krytej pływalni w Kościanie kształtowane były takie cechy charakteru jak odwaga i zdyscyplinowanie. Wspólną cechą wszystkich zajęć szkoleniowych było ćwiczenie i doskonalenie współpracy w zespole (drużynie). Integracji uczestników obozu sprzyjały zajęcia sportowo-rekreacyjne i ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

Podsumowaniem szkolenia były zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeprowadzone w ostatnim dniu obozu w obecności włodarzy gmin i prezesów i komendantów gminnych OSP. Po zakończeniu rywalizacji młodym strażakom wręczane zostały nagrody i wyróżnienia za zaangażowanie w szkolenie oraz za osiągnięcia w rywalizacji sportowej i zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W uroczystości podsumowania obozu wzięli udział: Komendant Powiatowy PSP w Kościanie mł. bryg. Robert Natunewicz, Tomasz Grzelczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Henryk Bartoszewski – Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Gminy Kościan, Kazimierz Dębny - Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Gminy Czempiń, Paweł Buksalewicz - Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Miasta i Gminy Krzywiń,  Andrzej Dembski – komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Krzywiniu, Przemysław Maćkowiak - Prezes Zarządu OSP w Starych Oborzyskach.

Zdaniem kierownika obozu oraz wychowawców i instruktorów wszystkie zaplanowane zadania i cele zostały osiągnięte. Młodzież była aktywna i zdyscyplinowana, chętnie uczestniczyła w zajęciach i zachowywała się bezpieczne. Uczestnicy obozu podnieśli swoją świadomość ratowniczą, nabyli umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w zespołach MDP, czego potwierdzeniem był wysoki poziom zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych w ostatnim dniu obozu. Młodzi strażacy podnieśli także swoją sprawność fizyczną, potrafią współpracować ze sobą w grupie (drużynie) przy wykonywaniu zadań, poznali alternatywne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Wielu uczestników w czasie zajęć na kąpielisku lub pływalni poprawiło swoje umiejętności pływackie. Podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzież miała okazję dokładniej poznać swoją Małą Ojczyznę – Ziemię Kościańską, jej historię, zabytki i środowisko przyrodnicze.  Organizacja obozu przyczyniła się do stworzenia zaplecza kadrowego dla jednostek OSP oraz do spopularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej i kultywowanie tradycji ruchu strażackiego.

Powyższe zadanie i cele osiągnięte zostały przy wydatnej pomocy komendantów gminnych OSP. Koordynatorem współpracy jednostek OSP był Tomasz Grzelczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Sponsorami obozu byli:

- Piekarnia Ciastkarnia Paweł i Maria Walenciak – nieodpłatne przekazanie uczestnikom obozu drożdżówek,

- Zakład piekarniczo - cukierniczy Kurasiak Marian – nieodpłatne przekazanie uczestnikom obozu drożdżówek,

- MLEKOVITA Kościan – nieodpłatne przekazanie uczestnikom obozu jogurtów.

Kadrę obozu stanowili: Julita Maćkowiak, Michał Banaszak - wychowawcy, Roman Podgórski – kierownik obozu.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29