Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
12
sierpnia
środa
Klara, Lech, Julian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Kwalifikacja wojskowa 2020

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla młodzieży z Gminy Kościan odbędzie się od 6 do 11 lutego 2020 roku. Większość z nich to mężczyźni w wieku 18-24 lat, którzy nie posiadają jeszcze żadnej kategorii wojskowej. Przed komisją muszą pojawić się również kobiety  w wieku od 19 do 24 lat, które mają zawody przydatne w armii, np.: lekarze, psycholodzy, pielęgniarki lub farmaceuci. Kobiety z gminy Kościan wezwano do kwalifikacji wojskowej na dzień 24 lutego 2020 roku. Powiatowa Komisja ws. kwalifikacji wojskowej w powiecie kościańskim funkcjonuje pod adresem: Kościan ul. Bernardyńska 2.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
  1/ wójtowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2/ powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3/ wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do  rejestracji w  przypadku prowadzenia takiego obowiązku.

Celem kwalifikacji jest ustalenie stopnia przydatności młodych ludzi do czynnej służby wojskowej. Młodzież zostanie zewidencjonowana oraz otrzyma wojskowe dowody tożsamości w postaci Książeczek Wojskowych. Pozytywne przejście wszystkich badań nie oznacza automatycznego wcielenia do wojska. Polska armia od szeregu lat przeszła na zawodowstwo, dlatego aby w niej służyć, należy zgłosić się na ochotnika i przejść testy sprawnościowe. Mężczyźni, którzy nie chcą pracować jako zawodowi żołnierze, zostaną administracyjnie przeniesieni do rezerwy. Za nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej grozi grzywna lub ograniczenie wolności do 2 lat.


Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
Bożena Szczawik-Musiał


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31