Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
września
piątek
Aurelia, Władysław, Kamil
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Podłączanie do kanalizacji w Starym Luboszu w ulicach Pogodnej, Słonecznej i Wichrowej.

Informujemy, że Gmina Kościan uzyskała dokument Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie dopuszczający do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w miejscowości Stary Lubosz w ulicach Pogodnej, Słonecznej i Wichrowej. W związku z powyższym  można dokonywać podłączania posesji do wybudowanych przyłączy – studzienek odbiorczych w zamontowanych ramach tej inwestycji.

Jak dokonać podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?
1.    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2.    Właściciel nieruchomości dokonuje podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do wybudowanej na posesji studni rewizyjnej własnym kosztem i staraniem (niedopuszczalne jest podłączanie do studni rewizyjnej istniejącego zbiornika bezodpływowego!);
3.    Przed zasypaniem wybudowanego rurociągu (przyłącza) należy obowiązkowo zgłosić jego wykonanie do odbioru przez służby Urzędu Gminy w Kościanie. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 663 747 928 lub 65 512 10 01 wew. 40;
4.    Podczas odbioru technicznego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Urzędu Gminy.
5.    Na podstawie podpisanego protokołu odbioru Gmina Kościan przygotuje dwa egzemplarze umowy, które skierowane zostaną do właściciela nieruchomości w celu ich podpisania. Po podpisaniu właściciel zwraca jeden egzemplarz umowy do Urzędu Gminy w Kościanie;
6.    Podczas wykonywania przyłącza instalacji wewnętrznej do studni rewizyjnej nie wolno włączać do niego żadnych innych instalacji, typu odcieki z pomieszczeń gospodarczych, instalacje odprowadzania wód deszczowych, instalacje odprowadzania gnojowicy itp.;
7.    Zaleca się wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do studni rewizyjnej rurami o średnicy 160 mm montowanymi na uszczelkę, wykonanymi z materiału PVC, litymi, o sztywności obwodowej SN8;
8.    Wraz z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się przegląd szczelności domowej instalacji kanalizacyjnej oraz jej wentylacji, w celu wykluczenia niepożądanych zapachów wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie;
9.    Właściciele nieruchomości korzystający z własnych ujęć wody do celów socjalno-bytowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do zainstalowania na przedmiotowym ujęciu wodomierza, na podstawie którego Gmina Kościan będzie naliczała opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy (tel. 65 512 10 01 wew. 40).


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30