Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
czerwca
środa
Paulina, Jan, Paweł
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

IV sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że IV sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 16 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na III sesji Rady Gminy.

7. Informacja Wójta Gminy Kościan o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady gminy Kościan na rok 2019 (druk nr 28),

8.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 29),

8.3. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana (druk nr 30),

8.4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego (druk nr 31),

8.5. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 32).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.


                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

 

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30