Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

KONKURS OFERT 2009

Zarządzenie Nr 78/08
Wójta Gminy Kościan
z dnia 24 listopad 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz rozdziału V „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX / 202 / 08 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2008 roku sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009", Wójt Gminy Kościan zarządza co następuje:

§1

1.Ogłasza  się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej.
2.Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Termin składania ofert upływa z dniem 23 stycznia 2009 roku.

§3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 
                                                                       §4

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Wójta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Wójt Gminy Kościan 

                                                                                                       /-/ Henryk Bartoszewski

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31