Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
24
lipca
środa
Kinga, Krystyna, Olga
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Kwalifikacja wojskowa

Wójt Gminy Kościan informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r., kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Kościan zostanie przeprowadzona w następujących dniach:

Mężczyźni: 16 oraz 19 czerwca 2023 r.

Kobiety: 20 czerwca 2023 r.

Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika podstawowego 2004 oraz roczników starszych (1999-2003), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety wytypowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lesznie, a także ochotnicy tj. osoby w wieku 18-60 lat, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W 2023 r. siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kościanie
jest budynek przy ul. Bernardyńskiej 2.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzymała od Wójta Gminy Kościan imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z  konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania  informują m. in. obwieszczenia wojewody podane do publicznej wiadomości.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną,  w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie to najpóźniej w dniu, w  którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinna podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt Gminy Kościan wyznaczy takiej osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być również nałożona kara administracyjna w postaci grzywny (art. 59 ust 8 ustawy z  dnia 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny) lub kara ograniczenia wolności  (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny).

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31