Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
04
lutego
sobota
Weronika, Mariusz, Andrzej
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Odznaczenie dla Jerzego Karg

Podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się 5 stycznia 2023r. w Racocie miało miejsce nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan.” Wniosek o nadanie tego odznaczenia dla Pana Jerzego Karg złożył Wójt, Andrzej Przybyła. Kapituła pozytywnie przychyliła się do przedstawionego wniosku, a radni podczas XLI sesji Rady Gminy podjęli stosowną uchwałę.

Prof. dr hab. Jerzy Karg, jak sam mówi, jest kresowiakiem z urodzenia i Wielkopolaninem z wyboru. Jest społecznikiem żywo zaangażowanym i wspomagającym każdą inicjatywę związaną z ekologią i ochroną przyrody. To propagator zadrzewień śródpolnych i kontynuator dzieła generała Dezyderego Chłapowskiego i profesora Zdzisława Wilusza – założyciela Stacji Badawczej w Turwi.

W latach 1959-1964 studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1965 trafił do Turwi i rozpoczął pracę w Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Przepracował tam 50 lat, a przez 37 lat był jej kierownikiem w latach 1972-2009. Przez wszystkie lata był cenionym, niezwykle lubianym i szanowanym szefem. Stworzył wspaniałą atmosferę pracy.

Głównym tematem badawczym prowadzonym przez profesora jest rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów krajobrazu rolniczego, w tym rola zgrupowań owadów w przepływie energii i obiegu materii. W obszarze zainteresowań znajduje się także wpływ struktury krajobrazu rolniczego na bogactwo i różnorodność owadów. W tej kwestii współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, co zaowocowało kilkoma projektami badawczymi. Większość wyników badań prezentował na bieżąco na konferencjach, sympozjach i kongresach m.in. na kongresach ekologicznych w amerykańskim Syracuse, w Jokohamie w Japonii, we Florencji we Włoszech oraz Darwin i Brisbane w dalekiej Australii.

Jednym z najistotniejszych osiągnięć profesora jest określenie naturalnej redukcji stonki ziemniaczanej na polach uprawnych Wielkopolski. Opisał on także oryginalną metodę motoczerpaka (motocykla z przyczepką i wielką siatką na owady), służącą do określania liczebności owadów latających w skali krajobrazu rolniczego.

Prowadził także badania nad rolą ekotonów oraz nowo nasadzanych zadrzewień w utrzymaniu bioróżnorodności, relacji drapieżca-ofiara oraz badania nad wpływem struktury krajobrazu rolniczego na bogactwo i różnorodność owadów. Wraz ze swoim zespołem kierował szeroko zakrojoną akcją uzupełniania luk w sieci starych zadrzewień śródpolnych (pasów wiatrochronnych) utworzonych około 200 lat temu przez Dezyderego Chłapowskiego – ówczesnego gospodarza Turwi. W efekcie posadzono około 50 km bieżących zadrzewień, które trwale wpisały się w unikatowy, historyczny, kulturowy krajobraz rolniczy okolic Turwi. Był jednym z inicjatorów powołania Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Od 2010 roku do dzisiaj prof. Jerzy Karg wykłada w Katedrze Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego nadal realizując swoje pasje. Poza nauką interesuje się wieloma dziedzinami, m.in. historią, geologią i jeździectwem. Jego osiągnięcia na polu naukowym rozsławiają Gminę Kościan, a dbałość o unikatowy rolniczy krajobraz kulturowy z zadrzewieniami śródpolnymi i pasami wiatrochronnymi w okolicach Turwi jest nieoceniona.

W roku 2022 powstał film z cyklu "Ocalić od zapomnienia", który przybliżył dorobek profesora: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hSqINe6S_xg

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2023
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28