Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
kwietnia
piątek
Adolf, Leon, Tymon
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Zakaz wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Zakaz wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy (karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej). 

Aby uniknąć tego typu sytuacji Wójt Gminy Kościan apeluje do właścicieli posesji o nieodprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej i natychmiastowe zlikwidowanie nielegalnych podłączeń.

Przypominam wszystkim odbiorcą usług, że wprowadzanie wód opadowych, drenażowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej staje się przyczyną wzrostu cen odbioru ścieków. Urząd Gminy Kościan  notuje coraz to wyższe koszty związane ze wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowaniem dodatkowej ilości wód  oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem stopnia ich zużycia na skutek doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń stałych (głównie piasków). Należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowe odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, co może być również przyczyną zalewania nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że będą trwały kontrole prowadzone przez  pracowników Urzędu Gminy Kościan pod względem odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych  z terenu nieruchomości, a każdy ujawniony przypadek odprowadzania tych wód będzie podstawą o złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikającego z wyżej wymienionych przepisów.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30