Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
08
grudnia
piątek
Maria, Wirginia, Wirgiliusz
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Kościan planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 może być realizowany w dwóch
formach:
1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2. w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.


Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi:
1. 240 godzin dla usługi opieki wytchnnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
2. 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta np. z ośrodka wsparcia czy placówek pobytu całodobowego.

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Kamilą Kuczyńską w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, pokój nr 6, w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15 lub telefonicznie 65 512 35 43, wew. 22., do dnia 10 listopada 2023 r.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie
Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.
Więcej informacji na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,naborwnioskow-
w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opiekawytchnieniowa-
dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2023
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31