Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
grudnia
czwartek
Natalia, Blanka, Eligiusz
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2023.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.– edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Natomiast program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu życiu codziennym osoby niepełnosprawnej. Adresatami programu mogą być dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zw. ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kościanie uprzejmie informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programów  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.      

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z w/w programów proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 65 512 35 43;  65 512 07 26 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7-ej do 15-ej w terminie do 7 listopada 2022 r.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31