Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
grudnia
czwartek
Natalia, Blanka, Eligiusz
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Wymiana wodomierzy głównych z radiowym systemem odczytu wodomierzy w m. Kurowo

Wymiana wodomierzy głównych z radiowym

SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY

 

Gmina Kościan rozpoczęła wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu w miejscowości Kurowo - (planowana wymiana od 21.11.2022r.)

JAK WYGLĄDA WYMIANA WODOMIERZA

Właściciele nieruchomości, które zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac w poszczególnych miejscowościach poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościan, lub przez sołtysów. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

Gmina Kościan zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca upoważnionym monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do wodomierzy, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Gmina Kościan.

Jednocześnie przypomina się odbiorcom wody, że miejsce wbudowania wodomierza głównego powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. W przypadku braku takiego miejsca wodomierz może być wbudowany w typowej studzience wodomierzowej.

W związku z wykonywaniem wymiany wodomierzy głównych z radiowym odczytem, proszę Odbiorców wody o umożliwienie dostępu do miejsca wykonania wyżej wymienionych prac poprzez rozebranie wykonanych zabudów, jeżeli takie występują.

Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy. Tak   jak   w   przypadku  dotychczas    stosowanych   wodomierzy,  tak  i  w  tym  przypadku,   zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan  oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.

Układ wodomierz - nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów.


W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne i karane.

Szanowni Państwo!

Wdrażany  nowy  system pomiaru zużycia wody jest  przyjazny dla Państwa i korzystny dla Gminy Kościan.

Jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą i zadowoleniem.

Wodomierze wymieniane będą przez firmę zewnętrzną – INSTALTOM TOMASZ ŻUREK, z siedzibą: ul. Szkolna 11m1, 64-060 Konojad

Telefon kontaktowy: 667-824-151 – Tomasz Żurek

Pracownicy firmy instalacyjnej posiadają upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Kościan

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą od poniedziałku do soboty.

Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić przerwy
w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że odbiorca usług posiadający podlicznik, który nie posiada ważnej cechy legalizacji zobowiązany jest do wymiany go na wodomierz firmy Apator Powogaz - średnicy DN 15-20 (smart Plus R100) wraz z nakładką, przystosowaną do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powogaz, który funkcjonuje na terenie Gminy Kościan. (Informację dotyczącą typu wodomierza i nakładki należy uzyskać przed jego zakupem w tut. Urzędzie Gminy).

Zakup podlicznika (wodomierza) wraz z nakładką oraz jego wymianę odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan, Racot, ul. Kościańska 2B, lub pod numerem telefonu 65-513-12-88

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31