Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
marca
piątek
Antonina, Antoni, Albin
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Gminne konkursy ofert rozstrzygnięte

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkursy ofert na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego. Konkurs ogłoszony był w trzech obszarach. Do konkursu w zakresie kultury fizycznej złożonych zostało 10 różnorodnych ofert m.in. na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, organizację imprez, szkolenia dzieci i młodzieży, m.in. z żeglarstwa i akrobatyki, oraz udział w rozgrywkach piłkarskich lub wyjazdy na zawody i imprezy sportowe. Apetyty były ogromne, bo wnioski opiewały na kwotę ponad 475 tys. zł wsparcia przy całkowitych kosztach zadań sięgających 680 tys. zł. Rozdysponowano założoną kwotę 260.000 zł. Jedna oferta została odrzucona. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, atrakcyjność zadań, liczbę beneficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, liczbę sekcji młodzieżowych, wysokość finansowego udziału własnego, dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu zadań oraz rzetelność i realność harmonogramu i kosztorysu poszczególnych zadań. Kluby otrzymały następujące dotacje: PKS Racot i JunaTrans Stare Oborzyska – po 101500 zł, Jantar Racot - 27000 zł, Rywal Kurza Góra i Tur Turew - po 10000 zł, Kościański Klub Żeglarski i Klub Karate Gottsu Kościan – po 3000 zł, Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno i Stowarzyszenie Team Aktywni Razem – po 2000 zł. Na konkurs ofert w zakresie kultury wpłynęło osiem ofert. Siedem z nich uzyskało akceptację komisji i dofinasowanie ze środków Gminy Kościan na łączną kwotę 30000 zł. Wsparcie uzyskały Złote Kłosy z Bonikowa - 2500 zł, Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”, Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Racotu i Kokorzyna – po 2000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciele Gorzelni w Turwi - 3500 zł, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan - 16000 zł. Przyznano również dotację na zadania z zakresu promocji zdrowia. Kwotą 10000 zł wsparte zostaną działania Kościańskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu. Wcześniej w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego powierzono Spółdzielni Socjalnej „ATU” realizację zadań opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 184.999,96 zł.

Życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań! (md)

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Marzec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31