Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
marca
piątek
Antonina, Antoni, Albin
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Od 1 grudnia można składać wniosek na dodatek elektryczny

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski można składać osobiście w GOPS w Kościanie ul. Młyńska 15, pokój nr 9:

  • w poniedziałki w godzinach 8.30 do 16.30,
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.00 do 14.45

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP. 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • pompa ciepła,
  • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

  • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,
  • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
  • gospodarstwo domowe zakupiło paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)),
  • gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji, w rozumienie art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383).

Wysokość świadczenia:

  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego
  • 1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh

W celu uzyskania podwyższonej kwoty dodatku elektrycznego do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem elektrycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku.

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Marzec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31