Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
24
lipca
środa
Kinga, Krystyna, Olga
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

Wójt Gminy Kościan jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, a także wotum zaufania od Rady Gminy Kościan za działania w minionym roku.

Budżet Gminy Kościan w ubiegłym roku osiągnął po stronie dochodów 98 426 427,60 zł, a po stronie wydatków kwotę 100 697 375,26 zł. Zarówno dochody jak i wydatki zostały zrealizowane na wysokim poziomie. Największy udział w dochodach stanowiły dochody własne, które wzrosły o 3,2 mln zł i osiągnęły 40,7 mln zł (41,4%), a także udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 16,5 mln zł (16,8%), co łącznie stanowi ponad 58% całości dochodów. Dotacje celowe i subwencje stanowiły w sumie 33,8% dochodów. W dochodach własnych przeważał podatek od nieruchomości (44,8%) oraz opłata eksploatacyjna (9,4%).

Po stronie wydatków najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczono na zadania związane z bieżącymi zadaniami oświatowo-wychowawczymi (36,5%). Na pomoc społeczną desygnowano 12,9% środków z budżetu, na gospodarkę wodno-ściekową wydano łącznie 14,3%, a na budowę i utrzymanie dróg – 12,4%.

W roku 2023 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 24,85 mln zł. Środki te zasiliły głównie budowę dróg (45%), inwestycje oświatowe (20%), wydatki na infrastrukturę wodociągową (16%) i zadania sanitacyjne (13%). Największymi zadaniami finansowanymi w 2023 roku były: termomodernizacja budynku szkoły w Starym Luboszu, przebudowa budynku szkoły na przedszkole w Racocie, budowa sieci wodociągowych w Turwi, Nowym Luboszu i Kiełczewie, budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Nielęgowie i Czarkowie, budowa kanalizacji sanitarnych w Turwi, Starym Luboszu, Nowym Luboszu i Wyskoci Małej, budowa ulic w Nowym Luboszu, dotacje dla powiatu na przebudowę ul. Sołeckiej w Bonikowie i budowę ścieżki rowerowej z Pelikana do Kokorzyna.

Gmina udzielała także dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminne, a sołectwa realizowały swoje zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w poprzednim roku zamknął się całkowitą kwotą niemal 1,3 mln zł. Wysoki wskaźnik realizacji założonych planów świadczy o dobrej kondycji gminy i odpowiedzialnym zarządzaniu gminnymi finansami. Efektem tego w ubiegłym roku było np. wybudowanie 3,5 km dróg i powiększenie całkowitej długości gminnych dróg publicznych do 138 km, wybudowanie 2 km wodociągu, co powiększyło gminną sieć do 188 km, wybudowanie 4,3 km kanalizacji, co zwiększyło długość gminnej „sanitarki” do 144 km, wyprodukowanie ponad 900 tys. m3 wody pitnej z naszych stacji.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31