Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
marca
piątek
Antonina, Antoni, Albin
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

obrazek

Gmina Kościan w roku 2023 po raz pierwszy realizowała Program „Opieka Wytchnieniowa” –  edycja 2023, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program był finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

lub

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany był w dwóch formach: w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

Z pierwszej formy wsparcia skorzystało 5 osób. Udzielono wsparcia w wymiarze 840,5 godzin łącznie. Opieka wytchnieniowa w formie dziennej polegała na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej tak, by w tym czasie jej opiekun faktyczny mógł odpocząć, załatwić sprawy w urzędach lub inne czynności dnia codziennego.

Z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego skorzystały 4 osoby. Usługa ta świadczona była w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, gdzie każda osoba skorzystała z pobytu w wymiarze 14 dni.

 

Program adresowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

Usługi w ramach programu świadczone były nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodziły z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

 

Środki przekazana przez Wojewodę na realizację Zadania: 78 017,66 zł

Środki wykorzystane na realizację zadania: 68 800,68 zł,

w tym:

- Kwota usług opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego: 36 049,16 zł

- Kwota usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego: 32 751,52 zł

 

 

Środki przekazane przez Wojewodę na koszty związane z obsługą Programu: 1 562,29 zł

Środki wykorzystane: 1 373,98 zł,

w tym:

- w ramach usług opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego: 653,00 zł

- w ramach usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego: 720,98 zł

 

Łącznie środki przekazane przez Wojewodę: 79 579,95 zł (78 017,66 zł + 1 562,29 zł)

 

Łącznie środki wydatkowane na realizację Programu: 70 174,66 zł

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Marzec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31