Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
07
października
piątek
Mirella, Marek, Sergiusz
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kokorzynie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościanie. W uroczystym posiedzeniu oprócz delegatów, którzy reprezentowali wszystkie szesnaście jednostek OSP z terenu gminy Kościan oraz ustępujących władz Zarządu Oddziału uczestniczyli także licznie zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się m.in.  Paweł Buksalewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego, Jarosław Tomaszewski - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Henryk Kasiński- Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Dorota Lew-Pilarska - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie, Michał Jurga -Burmistrz Miasta Kościana, Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła,  Radosław Grygier - Prezes Banku Spółdzielczego w Kościanie, Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan. Z zaproszenia skorzystali również dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kościan: Roman Podgórski – Dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, Iwona Gaertig  - dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu, Beata Kubacka- Dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bonikowie, Zofia Landzwojczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kokorzynie W zebraniu wzięli również udział członkowie ustępującego Zarządu druhowie: Wędziński Czesław, Kuczewski Ignacy, Wojciechowski Franciszek oraz Adamczak Marcin.

Na terenie Gminy Kościan funkcjonuje 16 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 10 jednostek typu „M”, 6 jednostek typu „S” z czego 2 należą do KSRG.
Liczba członków zwyczajnych 704, w tym mężczyzn 628,/w wieku 18 do 65 lat 576,ponad 65 lat 52/ kobiet 76, wspierających 139,honorowych - 49.
Liczba członków razem 892, w tym Kobiet 83.
Liczba kobiecych Drużyn Pożarniczych 5, członkiń 48.
Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 11, sekcji 16, członków 155, w tym dziewcząt 62, chłopców 93.

Otwarcia XI Zjazdu Oddziału Gminnego dokonał dh Henryk Bartoszewski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który następnie prowadzenie obrad przekazał na ręce dh Zbigniewa Przydróżnego jako Przewodniczącemu Zjazdu, zaś na sekretarza Zjazdu powołano dh Marię Kędziorę.

Spośród delegatów wybrano Trzy komisje zjazdowe: Mandatową, Wyborczą  oraz Uchwał i Wniosków, które min. czuwały nad prawidłowością i prawomocnością obrad.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Henryk Bartoszewski złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji 2011-2015.

Stosowne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh Sławomir Kędziora, wnioskując zarazem o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz Oddziału Gminnego. Obecni na zjeździe delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu działającego w kadencji 2011-2015.

Następnie dokonano wyboru i zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku ukonstytuowania się nowych władz funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego powierzono dh Henrykowi Bartoszewskiemu, Wiceprezesem - Paweł Kaczmarek, sekretarzem dh Maria Kędziora, a skarbnikiem Oddziału dh Sławomir Kędziora. Komendantem Gminnym został dh Grzegorz Stanisławiak, a jego zastępcą dh Eugeniusz Bryszak. Funkcję członków prezydium objęli druhowie Eugeniusz Ruskowiak, Mariusz Kaźmierczak, Kazimierz Król, Tomasz Michalski, Marek Ostrowski oraz Bartosz Gulik. Natomiast członkami zarządu zostali druhowie: Bernard Gapik, Wojciech Meyza, Przemysław Maćkowiak, Violetta Rybczyńska, Krzysztof Sarbinowski, Krzysztof Sieracki, Eugeniusz Stanisławski, Stanisław Sikora, Tadeusz Walczak, Tomasz Wasielewski, Wojciech Wolsztyński, Wincenty Wojciechowski.

Funkcje Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej powierzono na ręce dh Piotra Kozaka.

Wytypowano również  przedstawicieli do Zarządu Oddziału  Powiatowego oraz delegatów na zjazd powiatowy. W składzie tym znaleźli się dh Henryk Bartoszewski, dh Eugeniusz Bryszak, dh Paweł Kaczmarek, dh Kazimierz Król oraz dh Grzegorz Stanisławiak.

Ustępujące władze Oddziału Gminnego złożyły serdeczne podziękowania dla władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, sponsorów, darczyńców oraz osób wspierających działalność OSP oraz Związku OSP RP w minionym okresie.

Ogromnym dokonaniem w mijającej kadencji było pozyskanie samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Racot, samochód ciężki oraz samochód lekki dla OSP Spytkówki oraz szerokiej gamy sprzętu ratowniczego i pożarniczego, przeprowadzono również istotne remonty w strażnicach OSP.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
07 października 2022 Budowa drogi Pianowo - Nowe Oborzyska
06 października 2022 Ogłoszenie w sprawie podłączenia do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racot, ul. Malinowa
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Październik
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31