Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
04
lutego
sobota
Weronika, Mariusz, Andrzej
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XLIII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XLIII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

     Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XLII sesji Rady Gminy.

7. Informacja Wójta Gminy Kościan o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.

8. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy Kościan z działalności w 2022 roku.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kościan na 2023 rok (druk nr 501),

9.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2023 (druk nr 502),

9.3. niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (druk nr 503),

9.4. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Kościan (druk nr 504),

9.5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan (druk nr 505),

9.6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, od dnia 1 września 2023 roku (druk nr 506),

9.7. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan (druk nr 507),

9.8. określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 508),

9.9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kościan do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego (druk nr 509),

9.10. zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 510),

9.11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonej w miejscowości Pianowo (druk nr 511),

9.12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonej w miejscowości Pianowo (druk nr 512),

9.13. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokali i udziałów w nieruchomości położonej w  miejscowości Kiełczewo (druk nr 513).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Kościan

                                                                                      /-/ Jan Szczepaniak

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2023
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28