Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Sesja Rady Gminy

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na L sesję Rady Gminy Kościan, która odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 17.00

w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Gminy.
  7. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.            wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie (druk nr 580),

8.2.            zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2023-2030 (druk nr 581),

8.3.            zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2023 (druk nr 582),

8.4.            udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 583),

8.5.            udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 584),

8.6.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu” (druk nr 585),

8.7.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Racocie” (druk nr 586),

8.8.            uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, Gmina Kościan (druk nr 587),

8.9.            zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 588),

8.10.        zmiany uchwały Nr XLI/487/22 Rady Gminy Kościan z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan (druk nr 589),

8.11.        wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kościan do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)” (druk nr 590),

8.12.        wyrażania zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Racot (druk nr 591),

8.13.        wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Kiełczewo (druk nr 592)

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

     Gminy Kościan 

 /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31