Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
01
marca
piątek
Antonina, Antoni, Albin
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XLV sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XLV sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 1 marca 2023 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2023-2030 (druk nr 519),

8.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2023 (druk nr 520),

8.3. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 521),

8.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.” (druk nr 522),

8.5. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2023 (druk nr 523),

8.6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Turew (druk nr 524),

8.7. zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej (druk nr 525),

8.8. zmiany Uchwały Nr XXXII/383/22 Rady Gminy Kościan z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczewo (druk nr 526),

8.9. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym 3 lokali wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turew (druk nr 527),

8.10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Widziszewo (druk nr 528),

8.11. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Powiatu Kościańskiego nieruchomości  położonych w miejscowości Kiełczewo (druk nr 529),

8.12. przystąpienia Gminy Kościan do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (druk nr 530).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy Kościan

                                                                                              /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
01 marca 2024 I Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP Powiatu Kościańskiego
29 lutego 2024 Zakaz wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Marzec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31