Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

I. Wymagane dokumenty:

" Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych "

II.  Opłaty:

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - bez opłaty.

2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
     1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
     2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
     3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy (w kasie Urzędu GMINY lub w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr konta 35866600040106199720000005) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

III.  Termin odpowiedzi: Nie dotyczy

IV.  Uwagi:

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się w miesiącu styczniu – do 31 stycznia każdego roku.
Wartość sprzedaży brutto należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka).
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub nie dokonanie opłaty w wysokościach i terminach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoduje wygaśnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 5).
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych wyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).
Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 10 pkt 5 ).
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 11).

Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31