Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: 

art. 18¹ ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz Uchwał Rady Gminy w Kościanie Nr. XXVI/258/2001 z dnia 16.10.2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i Nr.III/19/2002 z dnia 19.12.2002 w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.


I.  Wymagane dokumenty:

1. " Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

2. Załączniki:
 - zgoda organizatora imprezy (na wniosku)

3. Do wglądu:
 - oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok oraz dowód osobisty

4. Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:
     1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
     2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
     3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.


II. Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

III.  Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego).
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kościan wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


IV.  Uwagi:

1. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

2. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31