Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
23
października
wtorek
Marleny, Edwarda, Seweryna
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
7°C
Kościan
śr
chmurka
7
cz
chmurka
8
pi
chmurka
10
so
chmurka
7
nd
chmurka
5
pn
chmurka
6
wt
chmurka
7
kod

Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b, 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1289 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz uchwały Nr XXXII/315/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

2. Załączniki zgodnie z informacją na wniosku.

II.  Informacja o załącznikach:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne wydane za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
  2. Udokumentowanie gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną (umowa określona na czas określony).

III. Opłaty:  Opłata za wydanie decyzji 107zł.

IV.
Termin odpowiedzi:  Do 30 dni

V. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki
Wniosek
Aktualności aktualności
22 października 2018 Wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Nowym Luboszu i Starym Luboszu
22 października 2018 Sadzenie drzew z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Październik
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31