Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
kwietnia
środa
Marek, Jarosław, Wasyl
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
16°C
Kościan
cz
chmurka
11
pi
chmurka
11
so
chmurka
15
nd
chmurka
18
pn
chmurka
21
wt
chmurka
18
śr
chmurka
16
kod

Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b, 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1289 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz uchwały Nr XXXII/315/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

2. Załączniki zgodnie z informacją na wniosku.

II.  Informacja o załącznikach:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne wydane za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
  2. Udokumentowanie gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną (umowa określona na czas określony).

III. Opłaty:  Opłata za wydanie decyzji 107zł.

IV.
Termin odpowiedzi:  Do 30 dni

V. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki
Wniosek
Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU LOKAL SOCJALNY DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
CMENTARZE KOMUNALNE STAWKI DZIERŻAWY
Aktualności aktualności
zobacz
obrazek
25 kwietnia 2018
24 kwietnia 2018 Przejazd pod wiaduktem kolejowym w Nacławiu zamknięty dłużej niż planowano
24 kwietnia 2018 Ruszył nabór do WOT w Lesznie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30