Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
28
października
czwartek
Judyty, Szymona, Tadeusza
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

EFS - edycja 2012

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Twoja aktywność – Twój rozwój”  w 2012 roku

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje IV edycję projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2012r. 20 osób (18 K i 2 M) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Projekt adresowany jest do 20 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Kościan będących klientami GOPS Kościan, korzystających z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formy i źródło finansowania, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w art.7 ust. o pomocy społecznej.

     Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych, w ramach których dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji:

1. WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych

2. WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE w formie indywidualnych spotkań

4. WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY

5. KURSY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
    
     • „Zarządzanie budżetem domowym”
     • „ABC dobrego wyglądu”

6. SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu

7. ZAJĘCIA SZKOLNE ZWIĄZANE Z UZUPEŁNIENIEM WYKSZTAŁCENIA

     W ramach projektu dla uczestników i ich rodzin przewidziano również organizację:

 Pikniku rodzinnego

 Warsztatów psychologicznych wyjazdowych

 Wyjazdu edukacyjno - integracyjnego


     Ponadto wszyscy uczestnicy objęci są:

• wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych,

• szeroko rozumianą pracą socjalną realizowaną poprzez kontrakty socjalne.


Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012

Wartość projektu: 278 273,24 zł

Biuro projektu: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15


K.K.


                                                                                                        Kierownik
                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Kościanie
                                                                                                
                                                                                                  /-/ Bożena Lewińska

 

Władze gminy
WŁADZE GMINY STRUKTURA ORGANIZACYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKA GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Aktualności aktualności
28 października 2021 Wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości Nowy Lubosz i Stary Lubosz
28 października 2021 Zbiórka folii rolniczych
zobacz
obrazek
28 października 2021
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Październik
2021
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31