Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
15
stycznia
piątek
Paweł, Izydor, Aleksander
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Umorzone pożyczki z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ostatnie raty przyznanych Gminie Kościan pożyczek na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Po pomyślnym zrealizowaniu pięciu inwestycji z poprzednich lat, terminowej spłacie ustalonych rat pożyczek oraz osiągnięciu zamierzonych efektów ekologicznych łączna kwota umorzeń wyniosła 685.000 zł, co stanowi od 10 do 25 % wartości zaciągniętych pożyczek w zależności od realizowanych zadań, którymi były: rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu, budowa kanalizacji sanitarnych w Kobylnikach i Kawczynie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicach w Racocie i Starych Oborzyskach. Umorzona kwota to dodatkowe środki pozyskane przez Gminę Kościan na kolejne zadania proekologiczne. Zasiliły one realizowane inwestycje: przebudowę wodociągu w Sepienku w kwocie 365.000 zł, budowę tranzytu wodociągowego Bonikowo – Łagiewniki w kwocie 270.000 zł oraz budowę wodociągu w ulicy Dworcowej w Racocie w kwocie 50.000 zł.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2021
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kalendarz wydarzeń wydarzenia