Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
17
czerwca
poniedziałek
Albert, Laura, Adolf
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Zawiadomienie o zebraniu Grupy Członkowskiej dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie

                                                                                       Kościan, dnia 05.04.2019 r.


ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                         
Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebranie Grupy Członkowskiej dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kościan oraz na terenie innych gmin (z wyjątkiem miasta i gminy Krzywiń oraz gminy Kamieniec).

Zebranie odbędzie się w dniu 29.04.2019r. /poniedziałek/ o godzinie 10,00 w lokalu restauracji „Finezja” w Kościanie, ul. Szkolna 53.

Zarząd Banku serdecznie zaprasza członków na Zebranie.

Projekt porządku  Zebrania  Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.

3. Sprawdzenie  listy obecności przez przewodniczącego  Zebrania.

4. Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku  w roku 2018,  wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 2018, w tym ocena stosowania Polityki Ładu
Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.

9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.

10. Rozpatrzenie  sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie  wniosków i opinii przez  zebranych Członków.

11. Odczytanie  protokołu z Zebrania  Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

12. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

   
    Zarząd Banku

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30