Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
05
czerwca
piątek
Kira, Bonifacy, Waleria
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców w związku ze skutkami pandemii koronawirusa

Pomoc Gminy Kościan

Wójt Gminy Kościan będzie rozpatrywał złożone indywidualnie wnioski o możliwości udzielenia pomocy w zakresie ulg w spłacie należności:

- wnioski złożone na podstawie art. 67a i art.67b Ordynacji podatkowej (podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), mogą dotyczyć:
•    odroczenia terminu płatności,
•    rozłożenia płatności na większą liczbę rat,
•    umorzenia zaległości podatkowej (czyli podatku, którego termin płatności już minął).
We wniosku należy przedstawić informacje o okolicznościach podjęcia decyzji o wystąpieniu o przyznanie pomocy (np. zawieszenie działalności, zmniejszenie obrotów, utrata płynności finansowej) oraz załączyć oświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z załączonym formularzem.

- wnioski dotyczące należności pieniężnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami (z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie) mogą dotyczyć:
•    odroczenia terminu płatności,
•    rozłożenia płatności na większą liczbę rat,
•    umorzenia zaległości.

Wnioski można składać:
1.    Przez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, podpisane profilem zaufanym
2.    Listownie
3.    Skan pisma przesłany mailem na adres sekretariat@gminakoscian.pl (oryginał należy dosłać pocztą).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr 65  512 10 01.

Pomoc z budżetu państwa


Informacje o środkach pomocy dla przedsiębiorców z budżetu państwa są dostępne na rządowym portalu internetowym https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Przedsiębiorcy mogą występować o pomoc do:

ZUS – tu kierować należy sprawy przedsiębiorców-pracodawców:
•    ulg w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne (zwolnienie, opłacenie),
•    wnioski o dofinansowanie miejsc pracy,
•    wnioski o przyznanie świadczenia postojowego.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.zus.pl/ 

KRUS – tu kierować sprawy rolników dot. ubezpieczeń społecznych

PUP (Powiatowy Urząd Pracy) – tu kierować należy sprawy przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, tzw. „samozatrudnionych” w zakresie:

•    dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej,
•    dofinansowania wynagrodzenia i składek ZUS,
•    pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Urząd Skarbowy – tu kierować należy sprawy, dotyczące podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz VAT:
•    wnioski o ulgi w tych podatkach: umorzenia, odroczenia,
•    do obsługi tych spraw przygotowywana jest platforma internetowa.


Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30