Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
października
sobota
Piotra, Michała, Ziemowita
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Jak uzyskać świadczenie rodzinne, alimentacyjne, 300+ oraz 500+ ?

Informacja dotycząca terminów składania wniosków
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego |
na okres świadczeniowy 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej);  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 roku.

UWAGA !!!

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:  

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
  • w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
  • w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
  • w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o podawanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 w godzinach pracy ośrodka:

poniedziałek 8 – 17;

wtorek – piątek  7.30.- 15.15     

lub pod nr telefonu: 65 512 35 43;  65 512 07 26.


Rządowy program Dobry Start (300+) w 2019 r.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20. roku życia,
- 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+), na rozpoczęcie roku szkolnego (2019/2020) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej,   

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15 (wejście od ulicy Łąkowej)

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r.  do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r.

Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie  można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15 - pokój nr 9  (wejście od ulicy Łąkowej).

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o podawanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie prosi również o wpisywanie prawidłowych adresów e-mail, na które przekazywana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 w godzinach pracy ośrodka:

poniedziałek 8 – 17;

wtorek – piątek  7.30.- 15.15     

lub pod nr telefonu: 65 512 35 43;  65 512 07 26.


Informacja dotycząca terminów składania wniosków
o świadczenie wychowawcze (500+)
na okres 2019/2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej) od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą  elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r.

To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dziecko wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie jest  uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, na  które są przyznane świadczenia do 30 września br.

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku  adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

- Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń wychowawczych, o podawanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 w godzinach pracy ośrodka:

poniedziałek 8 – 17;

wtorek – piątek  7.30.- 15.15     

lub pod nr telefonu: 65 512 35 43;  65 512 07 26


Informacja dotycząca terminów składania wniosków
o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej); a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia  1 lipca 2019 roku.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
  • w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o podawanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 w godzinach pracy ośrodka:

poniedziałek 8 – 17;

wtorek – piątek  7.30.- 15.15     

lub pod nr telefonu: 65 512 35 43;  65 512 07 26.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Październik
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31