Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
03
czerwca
środa
Leszek, Anatola, Tamara
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Alarm w Urzędzie Gminy Kościan

Wójt Gminy Kościan zarządził w dniu 5 listopada 2019 roku ewakuację pracowników i interesantów z budynku Urzędu Gminy w wyniku prawdopodobnego podłożenia ładunku wybuchowego. Na kierującego ewakuacją wyznaczył inspektora do spraw obronnych i obrony cywilnej. Kierująca ewakuacją drogą telefoniczną wyznaczyła osobę do zaalarmowania sygnałem dźwiękowym pracowników i interesantów Urzędu, GOPS-u i OSiR-u. Alarmujący ogłaszał także komunikat o ewakuacji z powodu zagrożenia terrorystycznego. Wszystkie osoby udały się na wyznaczone miejsce zbiorki do ewakuacji, tj. parking przy Spółdzielni Kółek Rolniczych. Jednocześnie kierująca ewakuacją wyznaczyła osoby dla zabezpieczenia strefy niebezpiecznej od strony ul. Łąkowej i ul. Młyńskiej. Poleciła także zawiadomić na telefon alarmowy Komendę Powiatową Policji w Kościanie o zaistniałym zagrożeniu w budynku Urzędu. Wyznaczyła też osobę do pełnienia funkcji pierwszej pomocy medycznej na wypadek potrzeby. Na wyznaczonym miejscu zbiórki do ewakuacji sprawdzono stan liczebny i złożono meldunek szefowi obrony cywilnej w Gminie Kościan – Wójtowi Gminy.

Powyższe działania okazały się tylko ćwiczeniami. Wzięli w nich udział także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kościanie na czele z zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji - Leszkiem Gajewskim, który dał krótki przekaz o procedurze jak postępować przy zagrożeniu ładunkiem wybuchowym. Ponadto każdy uczestnik urzędniczego ćwiczenia ewakuacyjnego otrzymał poradnik „Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego”.


Inspektor do spraw obronnych i obrony cywilnej
Bożena Szczawik-Musiał
        


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30