Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
maja
wtorek
Filip, Paulina, Marianna
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Wójt Gminy Kościan

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Kościan.

 

Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne wymienione pod pozycją nr 1, 17, 36 wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia podanym do publicznej wiadomości w wykazie ogłoszonym Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Kościan z dnia 8.07.2019 r.

Umowy dzierżawne będą zawierane na okres od dnia podpisania umowy  do 31.08.2029 r.

Minimalne postąpienie wynosić będzie - 0,1 q żyta.  

Nr

pozycji

Miejsce położenia

gruntu

Nr

działki

Powierzchnia

ogółem w ha

 

Wywoławczy czynsz

Dzierżawny w q żyta

1

Bonikowo

159/1, 159/2

0,21,77

2,61

2

Kurza Góra

163/1, 163/3

0,44.00

2,89

3

Wławie

41, 113/4 cz.

3,49.00

 29,13

 

Przetarg na każdą pozycję oddzielnie odbędzie się w dniu 03.12.2019 r. w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15, o godzinie  900.

Uwaga! Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdą pozycję przetargową oddzielnie w wysokości 100,00 złotych  najpóźniej do 29.11.2019 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006, środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  zatrzymane zostanie do chwili podpisania umowy dzierżawy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz Gminy Kościan w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynikać z przemnożenia ilości żyta określoną w drodze przetargu przez średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego w roku, za który naliczany jest czynsz opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i za staraniem dzierżawcy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kościanie ul. Młyńska 15 pokój  Nr 21 lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39  i  65-512-68-55. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31