Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
03
czerwca
środa
Leszek, Anatola, Tamara
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

VII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że VII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się we wtorek 21 maja 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na VI sesji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Kościan.

8. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 51),

9.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 52),

9.3. zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o (druk nr 53),

9.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 54),

9.5. wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości położonej  w miejscowości Kobylniki (druk nr 55),

9.6. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Kawczyn (druk nr 56),

9.7. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz gruntem w miejscowości Kawczyn (druk nr 57),

9.8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan (druk nr 58),

9.9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan (druk nr 59),

9.10. likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełczewie (druk nr 60),

9.11. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach (druk nr 61),

9.12. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb  geodezyjny Stare Oborzyska (druk nr 62),

9.13. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, obręb  geodezyjny Stary Lubosz (druk nr 63),

9.14. wystąpienia Gminy Kościan z Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna" z siedzibą w Pępowie (druk nr 64),

9.15. przekazania petycji według właściwości (druk nr 65),

9.16. rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Wójta Gminy Kościan (druk nr 66).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30