Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
maja
wtorek
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

II sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że II sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 5 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w  Widziszewie.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresach międzysesyjnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresach międzysesyjnych.

7. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XL oraz I sesji Rady Gminy.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchylenia Uchwały Nr XXXIX/490 /18  Rady Gminy Kościan z  dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w  Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” (druk nr 8),

8.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2018-2021 (druk nr 9),

8.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2018 (druk nr 10),

8.4. powołania stałych Komisji Rady Gminy Kościan (druk nr 11),

8.5. zmiany Uchwały Nr XXXI/299/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w szkołach, sal sportowych i  boisk stanowiących obiekty użyteczności publicznej Gminy Kościan (druk nr 12),

8.6. uchwalenia  „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (druk nr 13),

8.7. uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan (druk nr 14),

8.8. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kościan (druk nr 15).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

 

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

 

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31