Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
września
piątek
Aurelia, Władysław, Kamil
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XVIII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XVIII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się we wtorek 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Porządek obrad


1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XVII sesji Rady Gminy.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 197),
7.2.    zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 198),
7.3.    przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 199),
7.4.    zmiany Uchwały Nr XIV/138/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r.                    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 200),
7.5.    wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawczyn, obręb geodezyjny Kawczyn (druk nr 201),
7.6.    wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelikan, obręb geodezyjny Kokorzyn (druk nr 202),
7.7.    zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Miejskiej Kościan przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kościan (druk nr 203),
7.8.    zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Wyskoć (druk nr 204),
7.9.    nadania nazw ulicom w miejscowości Kokorzyn (druk nr 205),
7.10.    odpowiedzi na skargę z dnia 17 lipca 2020 r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego, na Uchwałę Nr XII/116/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec (druk nr 206).
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie sesji.


Wiceprzewodniczący Rady
         Gminy Kościan
   /-/ Henryk MichalskiMobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30