Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
03
lipca
piątek
Anatol, Jacek, Tomasz
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XVII sesja Rady Gminy Kościan

 

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Kościan,                          która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 17.00
w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.  
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresach międzysesyjnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresach międzysesyjnych.
7. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XIV, XV oraz XVI sesji Rady Gminy.
8. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Kościan.
10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kościan za rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
11.1. udzielenia Wójtowi Gminy Kościan wotum zaufania (druk nr 175),
11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2019 (druk nr 176),
11.3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2019 rok (druk nr 177),
11.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk        nr 178),
11.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 179),
11.6. zmiany Uchwały Nr XV/155/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r.                         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                         i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej                    w Mikoszkach” (druk nr 180),
11.7. zmiany Uchwały Nr XIV/137/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r.              w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 181),
11.8. zmiany Uchwały Nr XV/158/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r.                           w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 182),
11.9. wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości położonej  w miejscowości Stare Oborzyska (druk nr 183),
11.10. nadania nazw  ulicom  w  miejscowości Nowe Oborzyska (druk nr 184),
11.11. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan (druk nr 185),
11.12. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Ogrodowa) (druk nr 186),
11.13. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Rolna) (druk nr 187),
11.14. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Mikoszki) (druk                       nr 188),
11.15. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz,                        ulica Słoneczna) (druk nr 189),
11.16. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Pogodna, Słoneczna i Wichrowa) (druk nr 190),
11.17. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Wiatrakowa i Bojanowskiego) (druk nr 191),
11.18. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Sadowa i Ogrodowa) (druk nr 192),
11.19. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kurza Góra (druk nr 193),
11.20. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Sierakowo (druk nr 194).
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady 
   Gminy Kościan 
 /-/ Jan Szczepaniak

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Kościan,                          która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 17.00w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.  

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresach międzysesyjnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresach międzysesyjnych.
7. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XIV, XV oraz XVI sesji Rady Gminy.
8. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Kościan.
10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kościan za rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
11.1. udzielenia Wójtowi Gminy Kościan wotum zaufania (druk nr 175),
11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2019 (druk nr 176),
11.3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2019 rok (druk nr 177),
11.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 178),
11.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 179),
11.6. zmiany Uchwały Nr XV/155/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” (druk nr 180),
11.7. zmiany Uchwały Nr XIV/137/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 181),
11.8. zmiany Uchwały Nr XV/158/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 182),
11.9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonej w miejscowości Stare Oborzyska (druk nr 183),
11.10. nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Oborzyska (druk nr 184),
11.11. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan (druk nr 185),
11.12. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Ogrodowa) (druk nr 186),
11.13. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Rolna) (druk nr 187),
11.14. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Mikoszki) (druk nr 188),
11.15. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Słoneczna) (druk nr 189),
11.16. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Pogodna, Słoneczna i Wichrowa) (druk nr 190),
11.17. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Wiatrakowa i Bojanowskiego) (druk nr 191),
11.18. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Sadowa i Ogrodowa) (druk nr 192),
11.19. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kurza Góra (druk nr 193),
11.20. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Sierakowo (druk nr 194).
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościan 

 /-/ Jan Szczepaniak

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31